Copyright©Zhejiang Scientific Instruments & Material I/E Co., Ltd.

CONTACT US

Purchase

No. 1 Business Department: Lu jun[GM]
Tel:+86-571-87961257
Mobile:13605805314
Fax:+86-571-87976236
Email:lujun@zsimc.com

Bian qinghai [ANA PM]
Tel:+86-571-87967073
Mobile:13867483212
Email: bianqh@zsimc.com

Hu weikai [IKA PM]
Tel:+86-571-87967075
Mobile:13735507053
Email: ykhu_ika@163.com

 
Life Sciences Department: Gao yun[GM]
Tel:+86-571-87963974
Mobile:13515810856
Fax:+86-571-87979941
Email:cloudhigh@163.com

Wu dongdong [MD PM]
Tel:+86-571-87967099
Mobile:13857147440
Email: ddwu@zsimc.com

Lai kaikai [AB PM]
Tel:+86-571-87997256
Mobile:13675871589
Email:13675871589@163.com
 
No. 2 Business Department: Zhen xiaofeng[GM]
Tel:+86-571-87978401
Mobile:13605704712
Fax:+86-571-87976236
Email:xfzheng@zsimc.com

Ding yuqing [GE PM]
Tel:+86-571-87967072
Mobile:13575460999
Email: hzdyq123@hotmail.com


 
Commerce Department,: Shu guohe[GM]
Tel:+86-571-87970159
Mobile:13357152607
Fax:+86-571-87976236
Email:ghsu@zsimc.com

Lou yuchen [METTLER PM]
Tel:+86-571-87963584
Mobile:13819158166
E-mail: yclou@zsimc.com

 
No. 3 Business Department: LI ming[GM]
Contact:+86-571-87967110
Mobile:13958120912
Fax:+86-571-87979941
Email:liming@zsimc.com

 

Zhu ting [ Atomic Fluorescenc GM]
Tel:+86-574-89074955
Mobile:18069196896
Email: abc0574@163.com  

 

Documentation Department: Tang haifang[GM]
Tel:+86-571-87998931
Mobile:
Fax:+86-571-87053758
Email:wheat511@126.com

 

Export Business Department:
Tel:+86-571-86473569
Fax:+86-571-87977744
Email:sales@zsimc.com
Isotope Business Department: Din kai[GM]
Tel:+86-571-87979094
Mobile:13735812164
Fax:+86-571-87979065
Email:28jacky@163.com

 

Maintenance Department Ye jinxiao[GM]
Contact:+86-571-87967083
Mobile:13388619893
Fax:+86-571-85127006
Email:yejinxiao@yahoo.com.cn
Ninbo Office:
Zhu ting [ District Manager]
Tel:+86-574-89074955
Mobile:18069196896
Fax:+86-574-87069069
Email:abc0574@163.com
Address: 9-10, 9-11, Binjiang Commercial Plaza , No. 359, Yuesheng Road, Jiangdong District, Ningbo

 

   

 

>
Purchase